Logowanie

No i właściwie po maturach. Pozostało już niewiele egzaminów, przede wszystkim ustnych. Teraz maturzystom i wszystkim kibicującym im sympatykom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na wyniki. Rezultaty pisemnych egzaminów poznamy dopiero 30 czerwca. Doprawdy dziwi ten tak odległy termin. W dobie komputeryzacji i przy naprawdę prawdziwej armii sprawdzających matury tak długi czas oczekiwania trudno wytłumaczyć i tym bardziej obronić. Nie zwalajmy też winy na niezbędne procedury, czy cięcie kosztów. Przecież chodzi o najważniejszy dla wielu egzamin w życiu. Półtora miesiąca i więcej może być prawdziwą udręką dla tych, którzy do matury przygotowywali się niekiedy dwa lata lub dłużej. No ale cóż zrobić? Czekamy ...

Co bardziej niecierpliwi już logują się na uczelnianych stronach i zakładają konta rekrutacyjne. Pamiętajcie, że Wasze odczucia dotyczące dopiero co zdawanej matury są bardzo subiektywne i mogą niekiedy znacznie odbiegać od ostatecznych wyników. W związku z tym warto zaczekać na oficjalne rezultaty, chyba, że zamierzacie rekrutować na uczelnie, które rekrutację na studia kończą przed ogłoszeniem oficjalnych wyników (swoją drogą ciekawa praktyka!).

Na szczęście uczelni tych jest nie za wiele. Zdecydowana większość przyjmuje Wasze zgłoszenia do 4/5 lipca. A zatem czasu na poprzedzone namysłem przystąpienie do rekrutacji jest, aż nadto!

Pomyślcie też o tym, że udział w rekrutacji na studia pociąga za sobą opłaty pieniężne. Można się zgłosić na dziesięć uczelni, czy na przykład na 15 kierunków (limitów tu nie ma) tylko, po co? Za każdym razem jest to kwota od 80 do 100 złotych. Dzięki dokładnej analizie progów punktowych z lat ubiegłych i uchwyceniu zauważalnych tendencji możemy bez trudu wyabstrahować dwa, trzy kierunki, na których mamy szansę na indeks. Znając dokładnie swoje wyniki maturalne
i w oparciu o sposób naliczania punktów możecie właściwie ocenić swoje szanse, a rekrutację zakończyć pełnym sukcesem. Czego w imieniu ekipy Absolwenta
z całego serca Wam życzę.

                          Krzysztof Bogucki            (Lublin 20.05.2015)